{{currency}}
Přihlášení

Přihlášení do e-shopu

Registrace CZEN

{{item.nazev}}

{{ formatPriceV(item.cenasdph,ptoolbox.tools.currency,2) }}

{{ptoolbox.tools.shipfreereason}}

Celkem: {{formatPriceV(ptoolbox.tools.cenasdph,ptoolbox.tools.currency,0)}}

Košík je prázdný.

Jaké parametry kontrolovat u zapletených kol

Jen u samotných zapletených kol nalezneme několik neznámých přesto důležitých parametrů pro jejich výběr. Jedním z nich je protahování špic a efektivita výpletu.

 
Trendem modernějších kol je zaplétání přímými paprsky. Důvodem je, že tyto paprsky mají příznivější mechanické vlastnosti v tahu, lépe přenáší kinetickou energii z rotace náboje na rotaci ráfku. Což znamená, že se využije více energie kterou cyklista do jízdy vložil a méně se tak nadře. Námi provedené testy napovídají, že přímé špice v průměru zvýší efektivitu zapleteného kola o 1,32% Další výhodou přímých špic je absence ohybu. Nejkritičtější místo u paprsků je totiž právě místo ohybu, který zde není. U přímých paprsků se tak výrazně zvyšuje doba trvanlivosti a jejich maximální zatížení.

 
Ovšem ani přímé špice ještě zdaleka neznamenají vysokou efektivitu. Dalším důležitým aspektem je počet tažných špic. Tedy špic které vedou proti směru jízdy. Zbytek špic má stabilizační funkci. Právě tažné špice si přerozdělují naprostou většinu kinetické energie. Čím více je tažných špic, tím menší zátěž každá z nich nese a to je velmi podstatné, jelikož s velikostí zátěže přímo úměrně roste protažení špic. No a právě protažení špic je další velká ztráta energie. Jelikož energie jež byla určena pro urychlení cyklisty se místo toho spotřebovala na protažení špic. Navíc nadměrné zatížení špic opět způsobuje jejich praskání, nebo v lepším případě uvolnění, z čehož plyne potřeba údržby.

Je potřeba dodat, že protažení špic je ovlivněno také materiálem z něhož jsou vyrobeny.

Nerezové redukované paprsky evropských výrobců většinou dosahují pevnosti 2630 N a při tažné síle 1500 N se protahují o 2,2 mm(délka paprsku: 260 mm). To však nejsou vlastnosti zcela optimální. Společnost Remerx vyvinula nerezové redukované paprsky, které mají pevnost 3000 N a při tažné síle 1500 N vykazují tažnost jen 1,2 mm při stejné délce paprsku 260 mm. Což je téměř poloviční hodnota oproti konkurenci. Toho je dosaženo využitím prémiové švédské oceli DUPLEX kterou Remerx využívá.

Další inovací, kterou Remerx využívá na svých kolech, je použití většího průměru rohatky u ořechu. Díky tomu dochází ke zlepšení přenosu tažné síly z náboje na ráfek, a tím se zlepšuje účinnost kola až o další 1%.

Jelikož tato problematika byla inženýry Remerxu důkladně studována, dnes již naleznete na všech produktech společnosti Remerx tu nejlepší technologii pro zapletená kola.

Webové stránky, publikační systém & shop: AXIS webdesign studio